Kaindl ONE dekór, Classic 7.0 mm


3335 Buk

37301 Dub

37302 Dub

37314 Dub

37330 Dub

37368 Borovica

37404 Buk

37415 Buk

37479 Javor

37483 Javor

37485 Ceresna

37615 Jatoba

37652 Orech

37671 Akacia